WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Kompania juaj është në web...

Krijimtaria që karakterizon dizainin e shumicës së websiteve në ditën e sotme  shkon përtej disa konfigurimeve vizuale që tërheqin.

Kompania e kupton dhe njeh që strategjia i një dizenjimi krijues rrjeti mban fuqinë për të rritur efektivitetin dhe përpjkjet për të konsoliduar dhe për të promovuar produktet.

Për të arritur këtë gjë Diavlos Group përdor një skuadër të dedikuar eksluzivisht në fushën e webit dhe teknologjinë më të avancuar në hapësirë.

.

Shërbimet kryesore që ne ofrojmë janë:

• Studim, design dhe zhvillim pranie korporate në internet.
• Design dhe ndërtim e databazës (MySQL, php).
• Design & zhvillim menazhimi aplikimeve në një sitë ekzistues.
• Zhvillim e portave online (portals).
• Zhvillim i aplikacioneve front & back office.
• Promovimi i motorëve kërkimor.

 

Photo Gallery