PRINTIME LETRE

Çdo gjë mbi letër...

Zgjidhje Printimi është një mënyrë e rëndësishmë e promovimit të produkteve dhe shërbimeve të një biznesi, dhe që e aftëson klientin të informohet për produktitn dhe aktivitetet e kompanisë. Është mënyra që shumica e kompanive zgjedhin për të promovuar produktet dhe shërbimet e tyre, nga kompanitë telefonike celulare deri tek piceritë e lagjeve.

Në Diavlos Group ne dizenjojmë dhe prodhojmë të gjithë literaturën e promovioneve që i nevojitet kompanisë tuaj nga momenti i që ne vendosim funksionalitetin dhe që do të japë rezultatet e dëshiruara. Ne shtypim brënda standardeve më strikte të cilësisë në çfarëdo lloj forme që nevojitet për të promovuar biznesin tuaj.


Ne printojmë:

• Katallog
• Poster
• Kartvizita
• Profil Kompanie
• Leter me kokë
• Zarf
• Broshure
• Menu & List çmimesh
• Kartoline
• Dosje
• Paketime 
• Tapet Pjatash
• Tapet Gotash
• Ftese
• Kapak CD & DVD


Photo Gallery